IP Phone


Điện thoại IP là gì?


Việc thực hiện hệ thống điện thoại IP trong doanh nghiệp đòi hỏi phải sử dụng loại điện thoại rất riêng biệt: Điện thoại IP.
Điện thoại IP đôi khi còn được gọi là Điện thoại VoIP, Điện thoại SIP hoặc điện thoại mềm. Tất cả hoàn toàn giống nhau và dựa trên nguyên tắc truyền giọng nói qua internet hoặc những gì được mọi người biết đến như công nghệ VoIP (giao thức truyền giọng nói qua internet).
Điện thoại IP gồm nhiều loại. Tìm hiểu thêm về các loại điện thoại IP khác.
Mọi Điện thoại IP thông dụng đều được hỗ trợ bởi Hệ thống tổng dài ip. Thông tin về Điện thoại IP nào có thể được sử dụng với Hệ thống chuyển mạch IP và các hướng dẫn cấu hình chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi.

1 nhận xét:

Đăng nhận xét